Nhiệm vụ

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, Trường Cao đẳng Quốc tế St Paul cung cấp cơ hội cho những người trẻ tuổi từ nhiều nguồn gốc dân tộc và văn hóa học hỏi và tôn trọng sự khác biệt của nhau và phát triển trong sự đánh giá cao về nhân loại chung của họ.

Trường tìm cách tạo ra trong sinh viên của mình những nguyên tắc chung đoàn kết và ràng buộc họ và dẫn đến sự tôn trọng cuộc sống và tình yêu sự thật, công lý, lòng tốt và vẻ đẹp. Từ những điều này sẽ rút ra sự hiểu biết dẫn đến tình bạn lâu dài và sự tôn trọng giữa các phân chia dân tộc và văn hóa và điều đó sẽ phục vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người.

Omnibus Omnia
"Tất cả cho tất cả"