Tuyển sinh

Trường Cao đẳng Quốc tế St Paul cung cấp cơ sở vật chất hiện đại trong một môi trường được xếp hạng di sản có lợi cho việc học tập hiệu quả. Trường thúc đẩy phúc lợi xã hội và lối sống lành mạnh cho tất cả sinh viên. Chúng tôi hoan nghênh các ứng dụng cho học sinh Nội trú Quốc tế và học sinh Ngày Địa phương.