Thông tin chi tiết về trường

Cao đẳng quốc tế St Paul

463 Phố Argyle, Moss Vale, NSW, 2577, Úc

Thư điện tử: info@spic.nsw.edu.au

Điện thoại: 02 4868 2211
Điện thoại Quốc tế: +61 2 4868 2211

Số fax: 02 4868 1610
Số fax quốc tế: +61 2 4868 1610

Gọi miễn phí (chỉ ở Úc): 1800 682 211

 

Cao đẳng quốc tế St Paul | Đại diện Hồng Kông

Ông Alan Choi
Giám đốc Quan hệ Quốc tế

Trường Tu viện St Paul
140 Đường Leighton
Phòng116
Hồng Kông

Điện thoại: 852 3596 4135

Thư điện tử: info.hk@spic.nsw.edu.au

Các trường liên kết Hồng Kông: 

Trường Tu viện St. Paul (Causeway Bay)
http://www.spcs.edu.hk

Trường trung học St Paul (Happy Valley)
http://www.spss.edu.hk

Trường Thánh Phaolô (Lâm Tín)
http://www.spslt.edu.hk/

Cao đẳng quốc tế St Paul | Văn phòng Sydney

Ông David Zhang
Giám đốc tiếp thị khu vực Trung Quốc

1301, 87-89 Phố Liverpool
Sydney, NSW, 2000, Úc

Văn phòng: 0412 856 328
Di động: 0413 769 988
Di động Quốc tế: +61 413 769 988

Thư điện tử: tôinfo.cn@spic.nsw.edu.au

Cao đẳng quốc tế St Paul | Đại diện Thái Lan

Ông Pichai Patrakulpiched
Quản lý tuyển sinh

Thái Lan, Mynmar & Lào

Điện thoại Quốc tế: +66 81 778 0243
Điện thoại: (08) 1778 0243

Thư điện tử: info.th@spic.nsw.edu.au

Cao đẳng quốc tế St Paul | Đại diện Hàn Quốc

Ông James Moon
Quản lý tuyển sinh

Tầng 3, 463-24 Seogyo-dong
Mapo-gu, Seoul
Hàn Quốc 121-842

Điện thoại: 070-7122-3983
Số fax: 0505-155-3996
Di động: + 82-10-8676-1791

Thư điện tử: info.kr@spic.nsw.edu.au

Trang mạng:www.ispc.or.kr

Cao đẳng quốc tế St Paul | Đại diện Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
Quản lý tuyển sinh

Lầu 8, 137 Hoàng Quốc Việt
Phường Nghĩa Độ, quận Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 4 3212 1371 / +84 4 3212 1372
Số fax: +84 4 3212 1370
Di động: +84 9 8286 8670

Thư điện tử: info.vn@spic.nsw.edu.au

Cao đẳng quốc tế St Paul | Đại diện Malaysia

Ông Matthew Gan
Quản lý tuyển sinh

Malaysia, Singapore và Brunei

Điện thoại Quốc tế: +6 012 218 6591
Điện thoại: 012 218 6591

Thư điện tử: info.my@spic.nsw.edu.au