Cập nhật trường học

Trường sẽ chào đón tất cả học sinh trở lại từ Thứ Ba ngày 13 tháng Bảy cho Học kỳ 3. Do sự bùng phát Covid-19 ở Sydney, bất kỳ học sinh nào đã ở khu vực Greater Sydney trong kỳ nghỉ lễ đều cần có kết quả xét nghiệm Covid âm tính để trở lại trường học. Khu vực Greater Sydney bao gồm Sydney, Blue Mountains, Central Coast, Wollongong và Shellharbour.

Thêm vào đó, một mẫu khai báo rằng không có học sinh hoặc thành viên gia đình nào đến thăm một địa điểm quan tâm như được xác định trên trang web của Bộ Y tế NSW cần phải được hoàn thành.

Học sinh ban ngày hoặc học sinh nội trú ở khu vực Greater Sydney cũng sẽ thực hiện việc học trực tuyến cho đến tuần tới.

Các biện pháp này bổ sung cho các hướng dẫn của Bộ Y tế NSW cho các trường bán trú và nội trú, nhưng Trường cảm thấy rằng chúng là cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng trường học cũng như cộng đồng địa phương rộng lớn hơn.

Nhà trường cảm ơn sự thấu hiểu và hợp tác của Quý phụ huynh và các em học sinh.

Xem tất cả